Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 29, 2013
Image Size
186 KB
Resolution
1124×750
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,119
Favourites
198 (who?)
Comments
27
Downloads
1
×
little blue owl by Lovepeace-S little blue owl by Lovepeace-S
_ Leningrad watercolor :"> _
_Canson paper :"> _

_ Có bạn nào thích cú không nhỉ X"D ( tác phẩm này thực ra là một sai lầm nghiêm trọng của mềnh T^T, sau khi phác thảo xong mình mới nhận ra là mình đã vẽ lên mặt sau không có hoa văn của giấy canson T^T, và chuyện gì phải đến nó cũng sẽ đến, tô liều thôi TwT ) ... :heart:
Add a Comment:
 
:icontheyoungartist0:
TheYoungArtist0 Featured By Owner Jul 31, 2014  Student
This is so cute!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 31, 2014
thank u :">...
Reply
:iconoginz:
OginZ Featured By Owner Apr 5, 2014
Love your works, they're so warm and sweet! :aww:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Apr 5, 2014
thank u :">
Reply
:iconflameheart10:
flameheart10 Featured By Owner Mar 30, 2014
Beautiful and cute! So creative! Bunny Emoji-18 (Shower Love) [V1] 
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Jun 20, 2013
Featured here:[link]


It is lovely!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jun 20, 2013
cái này là sao vậy bà rin :">
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Jun 20, 2013
là xin tranh nàng về để trưng ở trang đó ý mà
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Jun 3, 2013
ôi em cú mèo kìa
Fav gấp
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jun 7, 2013
...thích em í hem X"D ...
Reply
Add a Comment: