Shop Mobile More Submit  Join Login
mermaid by Lovepeace-S mermaid by Lovepeace-S
ToT:
giấy canson
mu leningrad ToT
cọ vẽ mng nhỏ 5mm T^T

...Sau một thời gian đắn đo quyết định, mềnh cuối cng đ mua mu ny ToT ( xin lỗi tất cả chỉ l hư cấu thật ra hộp mu ny mnh được một người quen tặng cho =]] )...

...Lần đầu tin sử dụng nếu c g sai st mong cc bạn bỏ qua cho nh ToT ...
Add a Comment:
 
:iconiiwi:
Iiwi Featured By Owner Aug 22, 2012  Student General Artist
Very beautifully made! ^^- how long did this take??
Reply
:iconiloveboo:
iloveboo Featured By Owner Aug 5, 2012  Student Traditional Artist
ti ght c
ti th ght c suốt đời


tại xao
tại xao ng tốt như tui th ko ai thm tặng.....
*b lu b loa*
*đứt động mạch cảnh*
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Aug 8, 2012
...tại ti ngoan hơn :">...

...cứ ganh đi nha :">...
Reply
:iconnordiclynx:
NordicLynx Featured By Owner Jul 27, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Lovely colours :)
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Aug 8, 2012
...thanks :">...
Reply
:iconyue-higanbana:
Yue-Higanbana Featured By Owner Jul 14, 2012  Student
dep qua !!!!!!!!!!!! * bop' co? *
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 15, 2012
...vừa khen vừa "bp cổ" l sao *>_<*...
Reply
:iconheliolu:
heliolu Featured By Owner Jul 12, 2012  Hobbyist Digital Artist
Beautiful~
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 14, 2012
...thank u so much >w< ...
Reply
:iconnay-hime:
Nay-Hime Featured By Owner Jul 9, 2012
This is beautiful, I love the coloring!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 9, 2012
...thank u ^^...
Reply
:iconthefruitsong:
thefruitsong Featured By Owner Jul 9, 2012  Hobbyist General Artist
Pretty!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 9, 2012
^x^
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Jul 9, 2012  Student Traditional Artist
đẹp viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 9, 2012
...vi ci g ra thế =__=, nh kon khng phải chỗ phng "luyện" ra đu nh =]]...
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Jul 9, 2012  Student Traditional Artist
theo thi quen đ m =]]]]]]]]]]]]]

cơ m đẹp quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 9, 2012
...do mu tốt m XD...
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Jul 9, 2012  Student Traditional Artist
quăng cho ti đi ~~~~~~~~
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 9, 2012
...hem bao giờ =]]...
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Jul 9, 2012  Student Traditional Artist
ng` g đu m =.=
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jul 10, 2012
...nghe ni n kh đắt nn cn lu ti mới xe ra XD...
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 9, 2012
Image Size
1.8 MB
Resolution
1015×770
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,421
Favourites
179 (who?)
Comments
30
Downloads
27
×