Shop Mobile More Submit  Join Login
moon fairy by Lovepeace-S moon fairy by Lovepeace-S
_ trung thu trăng trn nhưng với te th trăng "mo" =]] _

_ mừng trung thu nh cc "trẻ gi" =]] ...
:heart: :heart:
Add a Comment:
 
:iconyagamiseven:
Yagamiseven Featured By Owner Apr 28, 2014
Very nice
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Apr 28, 2014
thanks :">...
Reply
:iconlindartz:
LindArtz Featured By Owner Jan 12, 2014
Beautiful!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jan 12, 2014
thank u so much ^w^ :D 
Reply
:iconnini-syllestial:
Nini-Syllestial Featured By Owner Sep 20, 2013  Student Traditional Artist
I really love your use of vibrant colors, lovely style you have ^^
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Sep 20, 2013
yay, thank u ^w^ :iconprettyplz:
Reply
:iconartesora:
artesora Featured By Owner Jan 28, 2013  Student General Artist
This is such an incredible painting... love the texture! :+favlove:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jan 30, 2013
...thank u so much :">...
Reply
:iconartesora:
artesora Featured By Owner Jan 30, 2013  Student General Artist
You're welcome! :floating:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Feb 4, 2013
^^
Reply
:iconflockofflamingos:
FlockofFlamingos Featured By Owner Nov 22, 2012  Professional Digital Artist
Love the texture on this! What kind of paper did you use?
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Nov 22, 2012
...canson paper ^^...
Reply
:iconcarolynnaabrantes:
CarolynnaAbrantes Featured By Owner Nov 1, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Soo beautiful, I love the details. What material have you used?
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Nov 1, 2012
... i used small brush and leningrad watercolor ^^...
Reply
:iconiiwi:
Iiwi Featured By Owner Oct 19, 2012  Student General Artist
wow the details on this is amazing, oxo!! I love it all. the details on the moon itself and all the other details, her fairy wings are so lovely. how did you do that??????
It's so memorizing and has so much intricate details in them!

There's so much magic in this picture and you can feel that she's a fairy in the clouds, this is very pretty~! I enjoy it:heart:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 20, 2012
...^ww^ :heart: ...
Reply
:iconiiwi:
Iiwi Featured By Owner Oct 21, 2012  Student General Artist
:heart:
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Oct 11, 2012
oa <3 ci hoa văn gc bn tri l dng bt g tỉa vậy đẹp qu <3
tranh ny vẽ khổ A mấy vậy ?
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 11, 2012
...love vẽ khổ A4 bnh thường mừ >3<...
...cn hoa văn bn gc mặt trăng vẫn dng bt lng mảnh, cn bt hnh tam gic mu nu để vẽ, tranh ny dng ton bt lng đ khng, ...
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Oct 11, 2012
Bt đ đắt k nhỉ ?
m n c nt nhỏ thế nhỉ ? chắc phải tậu 1 ci X''D m gọi n l bt g ? của hng g vậy ?
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 11, 2012
...love mua n khoảng 28 ngn, n cũng bnh thường như mấy ci cọ vẽ mu nước khc nhưng khi dng vẽ nt nhỏ rin chấm vo nước ấm rồi vuốt mạnh một ci sẽ ra bt nt siu mảnh @w@...


...love cũng chẳng biết hiệu g nữa tại ở trong nh sch lt no ba ci bt ny cũng bị lột hết bao b rồi cắm chung một ống để bn m chỉ thấy n c in trn cn bt chữ T103 thi T^T...
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Oct 11, 2012
Cm ơn <3 mền sẽ cố đi tm T^T
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 11, 2012
...love thấy bn một đống đu phải đồ qu hiếm đu >3<...

...dng vẻ n k cục lắm nn nhn biết ngay, cn bt to khủng hnh trụ tam gic cn đầu ngi lại nhỏ t XD...
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Oct 11, 2012
Vậy l n l một ci bt đầu nhỏ xu c cn mu vng k cục ? :unimpressed:
Mai mền sẽ thử ra hiệu sch lớn gần nh coi c k vậy !
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 11, 2012
...cn n mu nu gỗ, giống hnh tam gic khng trn như mấy kiểu bnh thường >w<...
Reply
:iconpetschi11:
petschi11 Featured By Owner Oct 10, 2012  Hobbyist Traditional Artist
So beautiful!! :+favlove:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 10, 2012
...thanks ^^...
Reply
:iconleinef:
leinef Featured By Owner Oct 3, 2012  Hobbyist Traditional Artist
So beautiful!! I love the colors tones and the coloring so much!! You are so talented!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 3, 2012
...thank u so much :heart: ...
Reply
:iconiloveboo:
iloveboo Featured By Owner Oct 3, 2012  Student Traditional Artist
*đập bn*
leningrad
ti ght c
ti ght c xuốt đời


<ngay sau khi ti fav 2 bức ny đ :"> >
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 3, 2012
...* b thật l xấu tnh *...
...>"<...

...thế m ku ght người ta được >:<...

...* bư *...
Reply
:iconiloveboo:
iloveboo Featured By Owner Oct 3, 2012  Student Traditional Artist
ko quan trọng
ght
<.....ghen tị>
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 3, 2012
...* bư *...
...ght b >"<...
Reply
:iconsangzhime:
SangzHime Featured By Owner Oct 1, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Very stunning..wow. I really, really like this one. :+favlove:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 2, 2012
...thank u :">...
Reply
:iconsangzhime:
SangzHime Featured By Owner Oct 3, 2012  Hobbyist Traditional Artist
You're welcome ^^
Reply
:iconnoobelium:
noobelium Featured By Owner Oct 1, 2012  Hobbyist Traditional Artist
so pretty!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 1, 2012
...thanks :">...
Reply
:iconchibi-alex:
Chibi-Alex Featured By Owner Oct 1, 2012  Hobbyist Traditional Artist
cool love the hair
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 1, 2012
:"> :heart:
Reply
:iconunicornomics:
unicornomics Featured By Owner Oct 1, 2012   General Artist
Her hair looks beautiful as does the background
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 1, 2012
thank u :">...
Reply
:iconunicornomics:
unicornomics Featured By Owner Oct 2, 2012   General Artist
Very welcome,want to look at my gallery
Reply
:iconcottoncritter:
cottoncritter Featured By Owner Oct 1, 2012  Hobbyist General Artist
Absolutely gorgeous! ;O; Looks so magical! You are very talented! :heart:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 1, 2012
:heart:
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Oct 1, 2012  Student Traditional Artist
detailssssssssssssssssssssssssssssss
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 1, 2012
=]]=]]=]] :heart:
Reply
:iconkatharinakuebler:
KatharinaKuebler Featured By Owner Oct 1, 2012
:clap:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Oct 1, 2012
:heart:
Reply
:iconkisekiss:
kisekiss Featured By Owner Oct 1, 2012   Digital Artist
Awesome work! :)
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
October 1, 2012
Image Size
811 KB
Resolution
1015×636
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,796
Favourites
352 (who?)
Comments
56
Downloads
52
×