Shop Mobile More Submit  Join Login
arab summer by Lovepeace-S arab summer by Lovepeace-S
: canson paper A4

leningrad watercolor

...mùa hè đến bạn đã dự định làm gì chưa :heart: ...

( 2 chú chim lấy ý tưởng từ chim thiên đường lai với chim công hoặc họa mi gì đó ^wwww^ )

_ Mong các bạn sẽ yêu thích nó >www< _
Add a Comment:
 
:iconmuraki3777:
Muraki3777 Featured By Owner Feb 22, 2014
lovely!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Feb 22, 2014
:">
Reply
:icongenkomomiji:
GenkoMomiji Featured By Owner Dec 26, 2013
OMG! 
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Dec 27, 2013
^W^
Reply
:iconcatnicorn:
catnicorn Featured By Owner Nov 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
awesome drawing ^W^
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Nov 3, 2013
thank u so much :"> 
Reply
:iconcatnicorn:
catnicorn Featured By Owner Nov 3, 2013  Hobbyist Traditional Artist
you're welcome!
Reply
:icontroetel11:
Troetel11 Featured By Owner Oct 25, 2013  Hobbyist General Artist
Like the background & the birds.
Reply
:iconyxarahika:
Yxarahika Featured By Owner May 30, 2013  Hobbyist Traditional Artist
OMG!!!LOL so....>//////<
:iconadorableplz:
Reply
:iconiiwi:
Iiwi Featured By Owner May 25, 2013  Student General Artist
So lovely!! YOU inspire me sooO!!
SO MUCH colour and DETAIL! and AMAZEMENT I love how your works NEVER look the same it's always a DIFFERENT much more beautiful concept then before.<3
Reply
:icontheaimandps:
THEAIMANDPS Featured By Owner May 11, 2013  Student Traditional Artist
beautiful! :)
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner May 12, 2013
thanks :D
Reply
:icontheaimandps:
THEAIMANDPS Featured By Owner May 12, 2013  Student Traditional Artist
no prob :)
Reply
:iconsentimentaldolliez:
SentimentalDolliez Featured By Owner May 11, 2013  Student Artisan Crafter
i really love the this!!!
i love how you take up all the space ...
very detail works....
i love love the eyes on the girls...so magical =) *kudos*
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner May 12, 2013
thank u so so so much !!!!!!!!!!!! :D:D::D::D:D:D:D
Reply
:iconnatsumi-katarina:
natsumi-katarina Featured By Owner May 10, 2013  Hobbyist Traditional Artist
AWESOME
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner May 10, 2013
thanks :">
Reply
:iconrio-p:
rio-p Featured By Owner May 10, 2013  Student Digital Artist
*sorry for double comment
Reply
:iconrio-p:
rio-p Featured By Owner May 10, 2013  Student Digital Artist
Wow ! Colorful !
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner May 10, 2013
^www^
Reply
:iconthe-crazy-chibi:
the-crazy-chibi Featured By Owner May 10, 2013  Hobbyist General Artist
you are amazing
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner May 10, 2013
...thank u ^^ ...
Reply
:iconsparklemehappy:
SparkleMeHappy Featured By Owner May 4, 2013  Professional Artisan Crafter
It's so colorful and pretty! I love the details. Wonderful job. :happybounce:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner May 10, 2013
^////^ :heart:
Reply
:iconxxxwolframxxx:
xXxWOLFRAMxXx Featured By Owner Apr 3, 2013
oh my god I'm going to be your big fan :iconpapcryplz:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Apr 5, 2013
...^www^ ...
Reply
:icondragonslairnz:
dragonslairnz Featured By Owner Mar 19, 2013  Hobbyist General Artist
There is so much to look at in this picture, and it's all beautiful, all colourful, and all flows so nicely. :D
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 19, 2013
...thank u :">...
Reply
:iconiloveboo:
iloveboo Featured By Owner Mar 17, 2013  Student Traditional Artist
arab con khỉ
chim + người kiểu này mà sống ở arab thì tui định cư bển luôn cho rồi =.,
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 17, 2013
...hem phải chim =]], con công cơ mà =]] =]]...
Reply
:iconiloveboo:
iloveboo Featured By Owner Mar 18, 2013  Student Traditional Artist
thế công cóc phải chim chắc?????

mà công kiếm đâu ra ở ả rập????????
xạo toe ngòi
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 18, 2013
...vậy là chẳng xem "đóa hồng đỏ" hay "ngày cát " rồi :">...


...cái đồ thiếu lãng mạn
Reply
:iconiloveboo:
iloveboo Featured By Owner Mar 19, 2013  Student Traditional Artist
kệ tôi
lãng mạn ko sinh ra dc đồ ăn =]]]
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 19, 2013
...=]]]] ko lãng mạn đồ ăn cũng không ngon đâu =]]]]...


>>>>>>>>>>>>> Boo Jealous =]]]]]]]]] <<<<<<<<<<<<
Reply
:iconiloveboo:
iloveboo Featured By Owner Mar 19, 2013  Student Traditional Artist
gordon ramsay lãng mạn ghê gớm nhể

thế có ai chê đồ ăn của ổng ko????
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 19, 2013
...có tui, tui không thích nhiều thịt =]]...
Reply
(1 Reply)
:icongruviapon:
GruviaPon Featured By Owner Mar 17, 2013  Hobbyist Artisan Crafter
So beautiful~ The colors are amazing<3
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 17, 2013
...thank u :">...
Reply
:icondreamystarskye:
dreamystarskye Featured By Owner Mar 17, 2013
This is amazing!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 17, 2013
...thanks ^x^ ...
Reply
:icondreamystarskye:
dreamystarskye Featured By Owner Apr 7, 2013
My pleasure :D
Reply
:icondiekusse:
diekusse Featured By Owner Mar 17, 2013  Hobbyist Digital Artist
Beautiful! :love:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 17, 2013
...thanks :">...
Reply
:icondiekusse:
diekusse Featured By Owner Mar 17, 2013  Hobbyist Digital Artist
you're welcome! :hug:
Reply
:iconssmudge2:
ssmudge2 Featured By Owner Mar 16, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Beautifully done!
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 16, 2013
^www^ thanks :">...
Reply
:iconmangamog:
Mangamog Featured By Owner Mar 16, 2013  Hobbyist
So beautiful! I love the colours ~^^~
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 16, 2013
...thank u :">...
Reply
:iconnordiclynx:
NordicLynx Featured By Owner Mar 16, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Lovely colours and details :)
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Mar 16, 2013
...thanks :">...
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 16, 2013
Image Size
800 KB
Resolution
1024×733
Link
Thumb

Stats

Views
3,271 (2 today)
Favourites
406 (who?)
Comments
71
Downloads
48
×